mk-vet - veterinárna ambulancia Nové Mesto nad Váhom
Tajovského 7, Nové Mesto nad Váhom
tel.číslo: 032/771 04 58
e-mail: mk-vet@mk-vet.skAk máte záujem o zapísanie vašej veterinárnej ambulancie,
kontaktujte nás na

chovatelia@chovatelia.sk