Agromix - Š&Š   Štúrovo
Predaj kŕmnych zmesí, premixov, koncentrátov a chovateľských potrieb v Štúrove.
Predaj značkového krmiva ANF, Acana,Canutra, Starpro, Royal Canin.
Predaj obojkov, kozmetiky, misiek. Rozvoz tovaru zdarma v okresoch LV, NZ, KN.
Adresa predajne:
Agromix - Š&Š, Komenského 4, 943 01 Štúrovo
Mobil: +421 915 038 456, +421 907 197 120
e-mail: agromix@post.sk
web: www.agromix-sas.sk


V prípade záujmu o zapísanie vašej firmy, obchodu, či služby,
kontaktujte nás na

chovatelia@chovatelia.sk