ZOOJOMIS - výrobca a distribútor   Senec
Výroba a distribúcia krmív mrazených a sušených pre akváriové ryby sladkovodné
a morské ako aj pre korytnačky. Krmivá sú vyrábané bez konzervačných látok.
Dodávame celú ponuku výrobkov od firmy "Gimborn", pre všetky druhy domácich
miláčikov, od krmív a mlsnôt, podstielky, šampóny, odpočívadlá, pelechy, tašky,
búdky, deky a ostatné pomôcky širokého sortimentu.
ZOOJOMIS Sedlák J.
Mlynská 69, 90301 Senec
Tel: 00421 2 45923111
e-mail: zoojomis@mail.t-com.sk
web: www.zoojomis.sk


V prípade záujmu o zapísanie vašej firmy, obchodu, či služby,
kontaktujte nás na

chovatelia@chovatelia.sk